ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Κ20 ΧΟΛΟΝ 1995

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

Το φετινό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων κάτω των 20, έγινε στη Χολόν του Ισραήλ, 
από 7 έως 15 Νοεμβρίου. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Αγγελος Βουλδής, με συνοδό
τον Νικολάϊ  Αντριάνοβ.
 Ο σκακιστής μας είχε το 11ο ΕΛΟ και τελικά ισοβάθμησε στις θέσεις 6-14, παίρνοντας 
την 12η θέση. Σίγουρα μπορούσε να πάει καλύτερα, αφού όλες οι ήττες προήλθαν 
από κερδισμένες θέσεις!
Αναλυτικά κατά γύρο έκανε : 1 1 0 = 1 0 0 1 1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ   Κ20 (Ελβ. 9 Γύρων  - 40 Συμ.) 
01 Σούλμαν Α.   BLA 6,5
02 Σουτόβσκι Ε.  ISL 6,5 
03 Λις Ε.     ISL 6,5 
04 Βουλδής Α.   GRC 5,5 

Βουλδής - Ζέμπε (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3
ε5 6.Ιδβ5 δ6 7.Αη5 α6 8.Ια3 β5 9.Ιδ5 Αε7 10.Αζ6 Αζ6 11.γ3 Αη5 12.Ιγ2 O-O
13.α4 βα4 14.Πα4 α5 15.Αγ4 Πβ8 16.Πα2 Ρθ8 17.O-O η6 18.Ιγε3 Αε6 19.Βα4
Ιε7  20.Ιε7  Βε7 21.Ιδ5 Αδ5 22.Αδ5 Βγ7 23.Βδ1 Αδ8 24.Βε2  Βε7  25.β3
Αβ6  26.Πδ2 ζ5 27.Πδ3 ζε4 28.Αε4 Αγ5 29.γ4 Βα7 30.η3 Αδ4 31.Ρη2 Ρη7
32.θ4 Βγ5 33.θ5 Πζ6 34.Βη4 Πβζ8 35.θη6 θη6 36.Πζ3 Αβ2 37.Πθ1 Βζ2 38.Ρζ2 1-0

Βουλδής - Σουτόβσκι (Σικελική Αμυνα) 
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 ε5 6.Ιδβ5 δ6 7.Αη5 α6 8.Ια3 β5 
9.Ιδ5 Αε7 10.Αζ6 Αζ6 11.γ3 O-O 12.Ιγ2 Πβ8  13.θ4 Αε6 14.Ιγε3 Ιε7 
15.Ιζ6 ηζ6 16.Βζ3 Ρη7 17.Πδ1 β4 18.θ5 θ6 19.Αγ4  βγ3  20.Αε6 ζε6 
21.βγ3 ζ5 22.O-O Πγ8 23.εζ5 εζ5 24.Πζε1 Πγ5 25.Ιδ5  Ρθ8 26.Βε3 Ιη8
27.Ιβ4 Ββ6 28.Πδ5 Πζγ8 29.Πεδ1 Πδ5 30.Ιδ5 Βε3 31.Ιε3  ζ4  32.Ιζ5  Πγ3
33.Πδ6 Πγ1 34.Ρθ2 Πγ2  35.Πδ8  ( 35.Πα6!  Πζ2 36.Πα8 Ρθ7 37.Πα7 Ρθ8 
38.Πζ7 Πα2 39.Ιθ4 +- ) Ρθ7 36.Πδ7 Ρθ8 37.Πζ7 Πγ6 38.Πα7 Πε6 39.ζ3 Ιζ6
40.Πα8 Ρθ7 41.Πα7 Ρθ8 42.Ρθ3 Ιδ5 43.α4 Ιε3 44.η4 1/2-1/2