ΠΠ ΝΕΩΝ & ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ/16 * ΓΚΟΥΑΡΑΠΟΥΑΒΑ 1995


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

 Με εξαιρετική επιτυχία για τα Ελληνικά χρώματα, έληξαν τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα
για νέους και νεανίδες κάτω των 16 ετών, που έγιναν από 1 έως 12 Δεκεμβρίου,
στην πόλη Γκουαραπουάβα της Βραζιλίας. Οι εκπρόσωποί μας, Αθανάσιος Μαστροβασίλης
και Μαρία Κουβάτσου, κατέκτησαν την 5η θέση στην κατηγορία τους, που είναι
πολύ σημαντική επιτυχία, τόσο για τους ίδιους, όσο και για το Ελληνικό Σκάκι.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο συνοδός τους Βασίλης Τσαρουχάς. Αναλυτικά κατά γύρο
έκαναν: Μαστροβασίλης(1 1 1 = = 1 0 1 = 0 1), Κουβάτσου(1 1 0 = 0 = 1 1 = 1 1).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΑΓΟΡΙΩΝ  Κ16¦ - ¦ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  Κ16¦
¦(Ελβ. 11 Γύρων - 59 Συμ.)¦ ¦(Ελβ. 11 Γύρων - 40 Συμ.)¦

¦01¦ Στέβιτς Χ.    CRO 8,5¦ ¦01¦ Γκολετιάνι Ρ.  GEO 9,0¦
¦02¦ Λεϊτάο Ρ.    BRA 8,0¦ ¦02¦ Τκεσλασβίλι Σ. GEO 8,0¦
¦03¦ Καζιμτζχάνοβ Ρ. UZB 8,0¦ ¦03¦ Βάϊντα Σ.    ROM 7,5¦
¦05¦ Μαστροβασίλης Α. GRC 7,5¦ ¦05¦ Κουβάτσου Μ.  GRC 7,5¦


Μαστροβασίλης - Νάουμαν (Σλαβική Αμυνα)
1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 γ6 4.ε3 Ιζ6 5.Ιζ3 Ιβδ7 6.Βγ2 Αδ6 7.Αδ2 O-O 8.O-O-O Βε7 9.ε4 ε5 10.γδ5 γδ5 11.εδ5 ε4 12.Ιη5 Ιβ6 13.Ιγε4 Αζ5 14.Αδ3 Ιε4 15.Ιε4 Αε4 16.Αε4 Παγ8 17.Αγ3 ζ5 18.Αζ3 Ιγ4 19.Ρβ1 β5 20.Βδ3 β4 21.Αδ2 α5 22.Πγ1 Ιδ2 23.Βδ2 α4 24.Βδ3 Πγ1 25.Πγ1 α3 26.θ3 αβ2 27.Πγ2 η6 28.Βε2 Βε2 29.Πε2 Ρζ7 30.Ρβ2 Πε8 31.Πγ2 Πα8 32.Πγ6 Ρε7 33.Αε2 Πβ8 34.Αγ4 Πβ7 35.Ργ2 Πγ7 36.Ρδ3 Ρδ7 37.Αβ5 Ρε7 38.Ρε3 Πα7 39.Αγ4 Πα3 40.Αβ3 Πα7 41.Ρζ3 Πα8 42.η3 Πβ8 43.θ4 Πδ8 44.Ρη2 Πζ8 45.ζ4 Πα8 46.Ρζ3 Ρδ7 47.Ρζ2 Ρε7 48.Πβ6 Πα7 49.Ρε2 Ρδ7 50.Ρδ3 Ρε7 51.Ργ4 Πγ7 52.Πγ6 Πβ7 53.Πγ8 Ρζ6 54.Αα4 Πα7 55.Ρβ5 Ρε7 56.Πθ8 Ρζ6 57.Πε8 Αε7 58.Αβ3 Πδ7 59.Ργ6 Πδ6 60.Ργ7 θ6 61.Πβ8 Πα6 62.Αγ4 Αδ6 63.Ρδ7 Αβ8 64.Αα6 Αα7 65.δ6 Αδ4 66.Ργ7 1-0

Κουβάτσου - Τκεσλασβίλι (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.γ3 δ5 3.εδ5 Βδ5 4.δ4 Ιζ6 5.Ιζ3 Αη4 6.Βα4 Ιγ6 7.Αγ4 Βε4 8.Αε3 Αζ3 9.Ιδ2 Βη6 10.Ιζ3 ε6 11.Αα6 Βη2 12.Ρε2 1-0

Μαστροβασίλης - Μπαχτάντζε (Ινδική του Βασιλιά)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4 δ6 5.ζ3 O-O 6.Αη5 γ5 7.δ5 θ6 8.Αε3 ε6 9.Βδ2 εδ5 10.γδ5 θ5 11.Ιηε2 Πε8 12.Ιζ4 Ιβδ7 13.Αε2 Ιε5 14.O-O α6 15.α4 η5 16.Ιθ3 Αθ3 17.ηθ3 Ιθ7 18.Ρθ1 Ιη6 19.Πη1 Πε5 20.θ4 η4 21.ζη4 θη4 22.Αη4 Ιθ4 23.Πη3 Ρθ8 24.Παη1 Βε7 25.Αζ5 Αζ6 26.Αθ6 Πζ5 27.εζ5 Ιζ5 28.Πζ3 Ιθ6 29.Βθ6 Αη5 30.Βθ5 ζ6 31.θ4 Αδ2 32.Πζη3 Αγ3 33.Βη6 Βζ8 34.βγ3 ζ5 35.Πη5 1-0

Μαστροβασίλης - Παρλίγκρας (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αβ4 4.ε3 γ5 5.Αδ3 Ιγ6 6.Ιζ3 Αγ3 7.βγ3 δ6 8.ε4 ε5 9.δ5 Ιε7 10.Πβ1 θ6 11.Ιθ4 η5 12.Βζ3 Ιζη8 13.Ιζ5 Ιζ5 14.εζ5 Ιζ6 15.Πβ2 Ρδ7 16.O-O Ργ7 17.Πε1 Βδ7 18.Πβε2 Βα4 19.θ4 ηθ4 20.Βθ3 Ιδ7 21.Βθ4 ζ6 22.ζ4 β6 23.ζε5 δε5 24.δ6 Ρδ6 25.Αγ2 Βα6 26.Αζ4 Ργ727.Πε5 ζε5 28.Πε5 Ιε5 29.Βε7 1-0

Κουβάτσου - Σέλντον (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.γ3 Ιζ6 3.ε5 Ιδ5 4.δ4 γδ4 5.Ιζ3 ε6 6.γδ4 β6 7.Ιγ3 Ιγ3 8.βγ3 Βγ7 9.Αδ2 δ6 10.Αδ3 Ιδ7 11.O-O δε5 12.Πε1 Αδ6 13.δε5 Αγ5 14.Ιδ4 Αβ7 15.Αη5 Αδ5 16.ζ4 θ6 17.Αθ4 η5 18.ζη5 Πη8 19.η6 ζη6 20.Βη4 η5 21.Βθ5 Ρδ8 22.Αη3 Αε7 23.Βζ7 Πε8 24.Αη6 Πζ8 25.Ιε6 Αε6 26.Βε6 Πγ8 27.Παδ1 Βγ5 28.Ρθ1 Πγ7 29.Αζ5 Ββ5 30.Πδ5 Βα4 31.Πεδ1 Πζ5 32.Βζ5 Ργ8 33.θ3 Πβ7 34.Βε6 Αδ8 35.Βε8 Βγ6 36.ε6 1-0

Πίνσκι - Μαστροβασίλης (Ανοιγμα Ρέτι)
1.γ4 Ιζ6 2.Ιγ3 ε6 3.Ιζ3 β6 4.η3 Αβ7 5.Αη2 Αε7 6.O-O O-O 7.ε3 γ5 8.β3 δ5 9.Αβ2 δγ4 10.βγ4 Ιγ6 11.Βε2 Πγ8 12.Πζδ1 Πγ7 13.Παγ1 Βα8 14.δ4 γδ4 15.εδ4 Ια5 16.δ5 Πγ4 17.δε6 Αγ5 18.ε7 Αε7 19.Βε7 Πε8 20.Βδ6 Αζ3 21.Ιδ5 Αδ5 22.Αδ5 Ιδ5 23.Βδ5 Πγ1 24.Αγ1 Βδ5 25.Πδ5 ζ6 26.Ρη2 Πε7 27.Αα3 Πγ7 28.Αβ4 Ιγ6 29.Αδ2 Ρζ7 30.α4 Ιε5 31.Αζ4 Πδ7 32.Πβ5 Ρε6 33.α5 Πδ5 34.Πδ5 Ρδ5 35.αβ6 αβ6 36.Ρζ1 β5 37.Ρε2 Ργ4 38.Ρδ2 Ιζ3 0-1