Web Camera
Round 3 - 29/12/2000

View 1 Igor Khenkin Sergei Shipov
A. Papastavropoulos S. Nikolopoulou Semen Dvoirys
Ioulia Makka  Stelios Chalkias Elli Sperdokli
Giorgos Prassas Efi Georgopoulou (arb.) Tina Seretaki (arb.)

go back